Realiseert de nieuwe eindtermen en leerplannen

Maatwerk voor elke leerling en leerkracht

Permanente aandacht voor parate kennis

sticker.png

matrix wiskunde 3

wiskunde • 3de jaar

Doorstroomfinaliteit
Domeinoverschrijdend – ASO
Domeingebonden – TSO/KSO
Dubbele finaliteit – TSO/KSO

logo.png